OBITELJ LESKUR (Ogorje) BRAĆA MATIĆI (Čavoglave)
1.Kad baraba zapiva i stane, svaka kaze da .......   1.Ženo moja rodi mi bećara, ka štaj mene moja  
2. Poznaje se di su zdrava pluća, još i drži .........   2.Ljubi lole s koje oces strane, sve je tvoje ......
3.Radošiću diko o Zagore, ispod tebe Divulj ....   3.Selo moje rusevino stara, u tebi je becar do .
  ŠKOMRLJI (Ramljane)   PRIJATELJI IZ ZAGORE
1. Moj dragane vodi me od nane, ako nećeš. .... 1. Mala moja sliko zelenbaća, ajde kući nek...... 
2.Teškoj vuku ne jidući mesa, mladom momku.  2. Moj me lola po ledini valja, šta je korist .......
3.Dođi lole i nisi odavno, moje srce nije ............. 3. Oj garava što si tako mala, da si veća mojon

OBITELJ  ŠKOPLJANAC (Radošić)

BARANI (Kladnjice)

1.Mala curo u zelenu gaju, tvoje mi se oči ........ 1. Da mi nije s matere i žene, nebi bilo bećara ..
2. Sićat ćeš se i kad budeš stara, kakvoga si ....
ZAGORA DUGOPOLJE
1.Jedna mi je mala govorila, da bi mene  ............
2.Kada ove lole zapivaju, prozori se širom ......  
3. Mala moja jabuko od zlata, kaži loli s kim .......

NA POČETAK  OJKAVICA  GANGA  RERA  GUSLE  DIPLE  KUD-ovi  MISS DALMATINSKE ZAGORE 

  GOSTI  FOTO ALBUM  O RADOŠIĆU   MUZEJ