KUD SRIJANE (Srijane) KUD 7 KAŠTELA (Kaštela)
1.Mosor ti je visoka planina  (gusle)                          
2.Ja malena ali san vatrena, jadan ovi kome buden  
3.Nema brata sto ne rodi majka niti kise bez crna ..  
4. Sa cetine bistre vode .......................                        
5. Svi se čude što san vako propa, mate kaže ........  
6.Vidiš brate da prisebi nije, ide puton na draču ...  
 
KUD "7 KAŠTELA" (Kaštela)
 
KUD "SLOGA" (Pakovo selo)   KUD "SLOGA" (Pakovo selo)
1.Curo mala nećeš poći zame dok ti misec ne vidi  ..... 1.Oj Zagoro golubice bijela, primi pozdrav iz Pakova 

2.Igraj moja crvenko na glavi, nek se znade ko je ......

2.Sjaj mjeseče po drniškom kraju, pa se baci malo u ..

KUD "PLETER" (Dugopolje)

1.Kad ja i moj zapiva kolega, čut će mala pa da je i ... 

2.Ko se ljubi lice ga odaje, moje mlado pa se ne ....... 
3.Nisan dragi ruža nasred polja, da me bereš kad je ...

NA POČETAK  OJKAVICA  GANGA  RERA  GUSLE  DIPLE  KUD-ovi  MISS DALMATINSKE ZAGORE 

  GOSTI  FOTO ALBUM  O RADOŠIĆU   MUZEJ